รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลการแม่สะเรียง
127/8 หมู่ 1 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
หมายเลขโทรศัพท์ 053-681-312

ข่าวด่านศุลกากรแม่สะเรียง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกาศด่านศุลกากรแม่สะเรียง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 มกราคม 2563453
2 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" อำเภอแม่สะเรียง ประจำเดือน มกราคม 256330 มกราคม 2563535
3 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน30 มกราคม 2563432
4 ประกาศด่านศุลกากรแม่สะเรียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 กุมภาพันธ์ 2563405
5 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"28 กุมภาพันธ์ 2563459
6 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สะเรียง ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563447
7 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มีนาคม 2563411
8 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 มีนาคม 2563422
9 ราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ทำการด่านศุลกากรแม่สะเรียง จำนวน 1 แห่ง31 มีนาคม 2563378
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เมษายน 2563383
11 การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาขน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ1 พฤษภาคม 2563410
12 อย่าหลงเชื่อ!! กรณีมีเอกสารปลอมแอบอ้างให้โอนเงินเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าภาษีเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร1 พฤษภาคม 2563380
13 ร่าง TOR ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรแม่สะเรียง14 มกราคม 2564597
14 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรแม่สะเรียง14 มกราคม 2564309
15 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรแม่สะเรียง14 มกราคม 2564316
16 กรมศุลกากรขอเชิญชวนให้ใช้ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอกนิกส์(Bill Payment)15 มกราคม 2564304
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มกราคม 2564369
18 กรมศุลกากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ5 กุมภาพันธ์ 2564368
19 โครงการเราชนะ (สำหรับประชาชน และสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ)5 กุมภาพันธ์ 2564284
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรแม่สะเรียง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 กุมภาพันธ์ 2564361
21 ประกาศด่านศุลกากรแม่สะเรียง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นใช้ในราชการของหน่วยงานของรัฐ16 กุมภาพันธ์ 2564499
22 กรมศุลกากรขอเชิญชวนให้ใช้ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอกนิกส์(Bill Payment)1 กันยายน 2564404
23 ประกาศด่านศุลกากรแม่สะเรียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สะเรียง14 ตุลาคม 2564307
24 ประกาศด่านศุลกากรแม่สะเรียง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สะเรียง28 ตุลาคม 2564282
25 ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการดำเนินงานรื้อถอนบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรแม่สะเรียง จำนวน 3 หลัง12 มกราคม 2565309
26 ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการดำเนินงานรื้อถอนบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรแม่สะเรียง จำนวน 3 หลัง (ครั้งที่ 2)21 มกราคม 2565249
27 ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการดำเนินงานรื้อถอนบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรแม่สะเรียง จำนวน 3 หลัง (ครั้งที่ 3)10 กุมภาพันธ์ 2565225
28 กรมศุลกากรขอเชิญชวนให้ใช้ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอกนิกส์(e-Payment)1 มีนาคม 2565217
29 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน31 มีนาคม 2565166
30 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงและด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน5 เมษายน 2565180
31 ประกาศด่านศุลกากรแม่สะเรียง เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง20 เมษายน 2565201
32 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงบริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20 เมษายน 2565232
33 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงเข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน26 พฤษภาคม 2565122
34 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน26 พฤษภาคม 2565156
35 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงบริจาคหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 3627 พฤษภาคม 2565182
36 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25652 มิถุนายน 2565162
37 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25653 มิถุนายน 2565158
38 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง4 มิถุนายน 2565189
39 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน9 มิถุนายน 2565160
40 ประชาสัมพันธ์โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal8 มิถุนายน 2565163
41 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงส่งมอบของกลางยาจุดกันยุงที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศให้แก่ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง15 มิถุนายน 2565128
42 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงและด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน28 มิถุนายน 2565164
43 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงและด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธาตุดอยกองมู28 มิถุนายน 2565170
44 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงและด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน12 กรกฎาคม 2565165
45 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนและด่านศุลกากรแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน26 กรกฎาคม 2565138
46 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256527 กรกฎาคม 2565146
47 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว27 กรกฎาคม 2565162
48 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน28 กรกฎาคม 2565131
49 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 25651 สิงหาคม 2565153
50 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมงานวันรพีประจำปี พ.ศ.2565 ณ ศาลจังหวัดแม่สะเรียง5 สิงหาคม 2565159
51 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256511 สิงหาคม 2565145
52 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256515 สิงหาคม 2565154
53 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนและด่านศุลกากรแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/256530 สิงหาคม 2565106
54 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและการลงพื้นที่จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านแม่สามแลบ31 สิงหาคม 2565133
55 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงอำเภอสบเมย7 กันยายน 2565110
56 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงขอเชิญชวนใช้ระบบการให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์1 กันยายน 2565126
57 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนและด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน23 กันยายน 2565136
58 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงให้การต้อนรับข้าราชการตำรวจที่มารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมประเพณีรับน้องของสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง6 ตุลาคม 2565145
59 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565138
60 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256513 ตุลาคม 2565132
61 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 256523 ตุลาคม 2565140
62 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการก่อสร้างร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน28 ตุลาคม 2565134
63 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมฉัตรนพรัตน์ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา4 พฤศจิกายน 2565123
64 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 17 พฤศจิกายน 2565156
65 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 25655 ธันวาคม 2565127
66 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ธันวาคม 2565127
67 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ธันวาคม 2565153
68 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ธันวาคม 2565139
69 ระกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ธันวาคม 2565133
70 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์22 ธันวาคม 2565135
71 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงและด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศอ.ปส.จ.มส.)28 ธันวาคม 2565123
72 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)29 ธันวาคม 2565137
73 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงจัดกิจกรรมตามมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่29 ธันวาคม 2565119
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ธันวาคม 2565125
75 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 127/9 และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ธันวาคม 2565135
76 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 มกราคม 2566125
77 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 127/9 และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 มกราคม 2566142
78 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง18 มกราคม 2566115
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มกราคม 2566110
80 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มกราคม 2566126
81 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงและด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คบจ.) ครั้งที่ 1/25661 กุมภาพันธ์ 2566139
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 กุมภาพันธ์ 2566117
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 กุมภาพันธ์ 2566117
84 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงจัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ 5 ประดิษฐาน ณ ด่านศุลกากรแม่สะเรียง14 กุมภาพันธ์ 2566142
85 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงจัดกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของ อุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยห้อม14 กุมภาพันธ์ 2566143
86 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566134
87 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงตรวจยึดกระบือมีชีวิต จำนวน 6 ตัว มูลค่าประมาณ 50,000 บาท21 กุมภาพันธ์ 2566128
88 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงและด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนออกตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน22 กุมภาพันธ์ 2566151
89 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงและด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนออกตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน22 กุมภาพันธ์ 2566134
90 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงตรวจยึดโคมีชีวิต จำนวน 49 ตัว มูลค่าประมาณ 600,000 บาท13 มีนาคม 2566130
91 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมกับคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมตามมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่28 มีนาคม 2566114
92 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ เสริมสิริมงคล วันปีใหม่ไทย 256611 เมษายน 2566142
93 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่สะเรียงเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 256621 เมษายน 2566118
94 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกโครงการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 127/9 และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของด่านศุลกากรแม่สะเรียง ด้วยวิธีคัดเลือก22 พฤษภาคม 2566135
95 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน และด่านศุลกากรแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/256624 พฤษภาคม 2566114
96 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี2 มิถุนายน 2566114
97 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25663 มิถุนายน 2566113
98 ประกาศด่านศุลกากรแม่สะเรียง ที่ 5/2566 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางโคและกระบือมีชีวิต (ครั้งที่ 2) (จะทำการขายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566)12 มิถุนายน 2566166
99 ด่านศุลกากรแม่สะเรียงร่วมกับคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมตามมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ ไตรมาสที่ 313 มิถุนายน 2566118
100 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรม บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 28 มิถุนายน 2566102
ผลลัพท์ทั้งหมด 114 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่สะเรียง
127/8 หมู่ 1 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-681-312

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่สะเรียง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ